Договор публичной оферты


ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
www.alisandra.com.ua

Україна, м. Харків
11 листопада 2019 року

Козьміна Алла Василівна, надалі у тексті «Продавець, що діє на підставі ст. 128 Господарського кодексу України, глави 5 Цивільного кодексу України та державної реєстрації фізичної особи-підприємця (запис в ЄДР № 2 480 000 0000 119622 від 01.04.2010 року), місце здійснення господарської діяльності: Україна, м. Харків, ТЦ «Барабашово», перехрестя проспекту Ювілейний та вулиці Академіка Павлова, торговий майданчик «Перехрестя», ряд 21-08, магазин № 56, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України пропонує будь-якій повнолітній дієздатній фізичній особі укласти цей договір (надалі у тексті «Договір»), текст якого постійно розміщується в мережі Інтернет за мережевою адресою: alisandra.com.ua (далі по тексту – «Сайт»), на викладених в тексті цього Договору умовах.

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Товар – товар визначений Продавцем, опис яких розміщений за Продавцем  на  електронному сервісі www.alisandra.com.ua та може супроводжуватися його зображенням.

1.2. Покупець – дієздатна фізична особа (що досягла вісімнадцятирічного віку), яка здійснює та/або бажає здійснити замовлення Товарів у Продавця з використанням Сервісу www.alisandra.com.uaна умовах даної публічної пропозиції (оферти).

1.3. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів сервісу www.alisandra.com.ua

1.4. Сайт – електрона адреса Інтернет магазину верхнього одягу, за наступним гіперпосиланням alisandra.com.ua, доступ до якого здійснюється за допомогою веб-браузера і  програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління.

1.5. Дата купівлі–продажу – дата отримання Товару Покупцем або його представником у відповідному  пункті доставки,  зазначеному у замовленні Покупця.

1.6. Персональні дані — прізвище, ім’я, по-батькові, телефонний номер та е-mail Покупця, які останній вказує згідно умов Договору.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ АКЦЕПТУ

2.1. Відповідно до умов Договору, Продавець зобов’язується передати Покупцю у власність вибраний ПокупцемТовар за ціною і якістю, зазначеним на Сайті, а Покупець зобов’язується оплатити Товар і прийняти його за якістю і кількістю відповідно до оформленого Замовлення.

2.2. Даний Договір є публічною відкличною офертою на стандартних умовах. Тобто, нікому з осіб, які відгукнулися на оферту, не будуть надаватися переваги, також як і інші особи не будуть мати перевагу перед особою, яка відгукнулася на оферту.

2.3. Даний Договір діє на території України, крім зони проведення операції об’єднаних сил та тимчасово окупованої території АР Крим.

2.4. Цей Договір, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, є публічною пропозицією (офертою) Продавця на адресу необмеженого кола фізичних осіб, що містить істотні умови договору купівлі-продажу. Продавець має право відкликати дану оферту (Договір).

2.5. Текст Договору постійно розміщується в мережі Інтернет на Сайті Продавця, який на власний розсуд має право змінювати текст Договору, шляхом публікації нової редакції Договору.

2.6. Цей Договір укладається шляхом приєднання особи до цьогоДоговоруна умовах повного та безумовного акцепту шляхом послідовного виконання наступних дій на Сайті:

2.6.1. Покупець формує на Сайті Замовлення.

2.6.2. При оформленні Замовлення на ТоварПокупець підтверджує факт ознайомлення та прийняття даного Договору шляхом  активації кнопки навпроти застереження «Умови публічної оферти на сайті приймаю», що містить активне гіперпосилання на даний Договір.

2.6.3. Покупець вважається таким, що акцептував Договір в момент підтвердження Замовлення на Сайті Продавця та/або оплати Товару.

2.7. З моменту здійснення акцепту Покупець вважається таким, що ознайомився і погодився з умовами цього Договору та відповідно до Цивільного Кодексу України вступає з Продавцем в договірні відносини на умовах цього Договору.

УВАГА! Якщо Ви не згодні з умовами даного Договору або його частиною, не оформляйте замовлення на сайті www.alisandra.com.ua і не купуйте запропоновані Товари.

2.8. Акцептуючи цейДоговір, Покупець гарантує, що:

— є повнолітньою дієздатною особою;

— не обмежений в праві замовляти та оплачувати Товар Продавця;

— його волевиявлення на укладання цьогоДоговору є вільним, а розуміння умов Договору, його термінології – повним;

персональні дані надані при оформленні замовлення на придбання Товару, є достовірними, повними та актуальними;

— він погоджується на використання Продавцем Персональних даних у обсязі та з метою, необхідною для передачі Товару у власність Покупцю за цим Договором та здійснення рекламних заходів.

2.9. Обов’язки Продавця обмежуються умовами цього Договору.

2.10. Відповідно до ст. 647 Цивільного кодексу України місцем укладення даного Договорує місце здійснення Продавцем господарської діяльності за адресою: Україна, м. Харків, ТЦ «Барабашово», перехрестя проспекту Ювілейний та вулиці Академіка Павлова, торговий майданчик «Перехрестя», ряд 21-08, магазин № 56.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець обирає на Сайті за електронною адресою в мережі Інтернет: www.alisandra.com.ua  запропонований та наявний у ПродавцяТовар та переходить на форму Замовлення Товарушляхом перенесення Товару у «Кошик» Сайтута оформлення Замовлення.

3.2. У формі Замовлення Товару Покупець вказує необхідну кількість, колір, розмір Товару, свої Персональні дані та спосіб відправки Товару.

3.3. Після оформлення Замовлення Покупець відправляє Замовлення на опрацювання Продавцю, шляхом натискання кнопки «Оформити замовлення».

3.4. В разі наявності Товару, який обрав Покупець в діалоговому вікні на Сайті та/або за допомогою телефонного дзвінка,представник Продавця, погоджує Замовлення з Продавцем та пропонує здійснити оплату Товару за допомогою платіжного онлайн-сервісу.

3.5. З метою підтвердження Замовлення Покупець, після погодження всіх умов доставки Товару,сплачує завдаток в розмірі 10 %  від вартості обраного Товару.

  1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Вартість Товарів вказується на Сайті та у формі Замовлення Товару.

4.2. Покупець може оплатити Товародним із наступних способів:

— на умовах повної передплати шляхом безготівкового розрахунку

— на умовах післяплати при фактичному отриманні Товарув пункті доставки, який вказав Покупець при оформленні Замовлення.

4.3.  Після оплати завдатку та/або повної вартості ТоваруПродавець відправляє Покупцю оформлене ним Замовлення у вказанийПокупцем спосіб протягом 10 днів.

4.4. Витрати пов’язанні з доставкою Товару та послугами обслуговуючого банку (комісія) оплачує Покупець. Дані витрати не включаються у вартість Товару.

4.5. Валютою платежу є українська гривня.

4.6. Продавець не несе відповідальності за процес перерахування вартості Товару обслуговуючим банком Покупця (банком-кореспондентом). Всі можливі претензії щодо якості банківських послуг по грошовому переказу плати за Товар Покупець зобов’язується адресувати безпосередньо обслуговуючому банку.

4.7. Товарвважається сплаченим Покупцемв момент зарахування грошових коштів на рахунок Продавця і отримання Покупцемповідомлення від Продавця, що підтверджує отримання оплати за Товарта інформацію про Замовлення.

  1. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ДОСТАВКА

5.1. Продавець зобов’язується поставити ПокупцевіТовар відповідно до оформленого замовленням належної якості.

5.2. Відправлення ЗамовленняПокупцюздійснюється відповідно до п.4.1 та 4.2. даного Договору.

5.3. Продавець відправляє оплачений Покупцем Товар за вказаною ним у формі Замовлення адресою доставки протягом 10 календарних днів з моменту надходження оплати заТовару від Покупця на розрахунковий рахунок Продавця. В разі неможливості Продавця здійснити поставку Товару Покупцю, Продавець зобов’язується повернути Покупцю сплачені ним кошти.

5.4. Детальні умови доставки Товару розміщуються на Сайті в розділі «ОПЛАТА І ДОСТАВКА» за електронною адресою в мережі Інтернет: https://www.alisandra.com.ua/oplata/ та на офіційному сайті відповідної кур’єрської(поштової) служби, яку обрав Покупець для доставки Замовлення.

5.5. Покупець зобов’язаний отримати Замовлення в пункті доставки протягом 5 днів, з моменту доставки. Якщо Покупець ухиляється, уникає отримання Замовлення протягом 5 днів, з моменту доставки без поважних причин, Покупець вважається таким, що порушивДоговір.

5.6. В разі порушення Покупцем п. 5.5. даного Договору, відповідно до ст. 571 Цивільного кодексу Українизавдаток не повертається.

5.7. При отриманні Замовлення Покупець зобов’язаний оглянути його на відповідність оформленого Замовлення, цілісності Товару та захисної(поштової) упаковки.

5.8. В разі, якщо Покупець відмовився від прийняття Товару, він зобов’язаний повернути Товар Продавцю з письмовим поясненням відповідно до вимог розділу 6 «ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ» даного Договору. В протилежному випадку Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю завдані збитки в розмірі неповернутого Товару та сплатити неустойку у розмірі 1000 грн.

5.9. Покупець зобов’язаний прийняти до уваги, що з огляду на особливості кольорових налаштувань дисплея ПК, мобільного пристрою, колір/тон/яскравість Товару може відрізнятись від зображеного на Сайті, що не вважається недоліком Товару.

  1. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ

6.1. Покупець має право обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.Товар належної якості підлягає обміну протягом 14 днів, з дня фактичного отримання Товару на підставі письмової заяви відповідно до ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів».

6.1.1 Товар належної якості підлягає обміну за дотримання наступних умов:

— якщо Товар не використовувався;

— збережено  товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики Товару;

— збережено розрахунковий документ, який підтверджує факт оплати Покупцем повної вартості за Товар.

6.1.2. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право:

—  придбати будь-які інші товари з наявного асортименту на Сайті з відповідним перерахуванням вартості;

— розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару;

— здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов’язаний у день надходження Товару в продаж повідомити про це Покупця, який вимагає обміну товару.

6.1.3 Поштові (кур’єрські) витрати пов’язанні з обміном Товару належної якості оплачує Покупець, якщо вага Товару не перевищує 5 кілограмів.

6.2. Гарантійні зобов’язання несе Продавець спільно з виробником Товару.

6.3. Гарантійне строк обчислюється з моменту фактичного отримання Товару Покупцем та з початку відповідного гарантійного сезону на Товар.

6.4. Покупець має право обміняти Товар неналежної якості протягом гарантійного сезону Товару в якому останній був придбаний.

6.4.1 У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строкуТовару недоліків, що виникли не з вини Покупця, Покупець має право вимагати:

—  пропорційного зменшення ціниТовар;

— розірвання договору та повернення сплаченої вартості;

—  безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

— відшкодування розумних витрат на усунення недоліків Товару;

— вимагати заміни Товару на такий же або на аналогічний, з числа наявних у Продавця товар.

6.4.2. Обмін Товаруненалежної якості  відбувається протягом гарантійного строкуТовару після отримання письмової претензії в найкоротші строки.

6.5. Письмові претензії/заяви направляються за вибором Покупця:

-за адресою: 61000, Україна, м. Харків, ТЦ «Барабашово», перехрестя проспекту Ювілейний та вулиці Академіка Павлова, торговий майданчик «Перехрестя», ряд 21-08, магазин № 56

— на номер телефону +38 (096) 570 44 99 або +38 (093) 505 00 31

— на електрону пошту: alisandrasmile@gmail.com

6.6. У офіційні претензії/заявіПокупець має вказати:

— свої паспортні дані, ІПН, місце реєстрації, поштову адресу, електрону пошту,банківський рахунок для повернення коштів;

— найменування, артикул Товару, час та дату оформлення Замовлення;

— письмовий опис недоліків та/або причини повернення Товару;

— фото-,відео докази недоліків Товару;

— копію розрахункового документу про повну оплату вартості Товару;

6.7. Термін відповіді на офіційну претензію/заяву Покупця становить 14днів. В разі задовільної відповіді Покупець відправляє Товар відповідно до умов Договору Продавцю з оригіналом розрахункового документу про повну оплату вартості Товару.У випадку пропущених строків та порядку відповідно до п.6.1 та 6.4 даного Договору претензії розгляду не підлягають.

  1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

7.1. Покупець має право:

— отримати інформацію про Товар;

— отримати Товарналежної якостізгідно оформленого Замовлення;

— обмінятиТовар відповідно до розділу 6 «ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ» даного Договору;

-користуватися іншими правами споживача згідно з положеннями чинного законодавства України.

7.2. Покупець зобов’язаний:

— сплатити вартість Товарузгідно умов Договору;

— надати достовірні Персональні дані та дозвіл на їх використанняПродавцю;

— прийняти замовлений Товар;

— використовувати Товар для власних потреб за цільовим призначенням відповідно до умов йоговикористання;

— в разі виникнення необхідності в поверненні, обміну Товару, дотримуватись порядку повернення Товару згідно умов Договору;

— в разі невиконання, порушення умов Договору, відшкодувати Продавцю завданні збитки згідно умов Договору.

7.3. Продавець має право:

— вимагати оплату від Покупця вартості Товару;

— отримати від Покупця інформацію про Товар, який підлягає обміну відповідно до п. 6.6. даного Договору;

— відмовити Покупцю в обміні Товару, в разі порушення останнім розділу 6 «ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ» даного Договору;

— вимагати від Покупця відшкодування завданих збитків згідно умов Договору;

— використовувати Персональні дані Покупця для здійснення маркетингових заходів.

7.4. Продавець зобов’язаний :

— розмістити на Сайтідостовірну інформацію про Товар та його якість;

— передати ПокупцюТовар належної якості згідно оформленого Замовлення;

— в разі неможливості здійснити обмін/гарантійне обслуговування Товару, повернути Покупцю грошові кошти, сплаченні за Товар.

  1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Акцептуючи даний Договір Покупець, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», дає Продавцю свою згоду на обробку та зберігання його персональних даних, що надаються Покупцем при заповненні форми Замовлення і користування сервісами Сайту таких, як:

— e-mail, телефонний номер;

— прізвище ім’я по батькові;

— дата і місце народження;

— платіжні реквізити;

— інформація про використані функціїСайту і проведені операції;

— IP-адреса;

— листування з Продавцем та/або його представником.

8.2. Продавець обробляє і зберігає Персональні дані Покупця виключно в цілях:

— приймання та обробки замовлень Покупця;

— Ідентифікації Покупця в якості сторони, яка приєдналася до Договору;

— зворотної комунікації;

— виконання Покупцем Договору;

— безперешкодного користування функціями Сайту;

— в рекламних цілях.

8.3. Термін зберігання Персональних даних на Сайті — не менше терміну обробки замовлення, але не більше 3 (трьох) років з моменту їх надання Покупцем та/або з моменту останнього використання ним Сайтом. Місцем зберігання баз персональних даних Продавцем є місце здійснення господарської діяльності.

8.4. Продавець ГАРАНТУЄ захист Персональних даних Покупця від несанкціонованого заволодіння третіми особами за допомогою використання захисного програмного забезпечення, обмеженого доступу обслуговуючого персоналу і строгих корпоративних стандартів дотримання режиму конфіденційності. Продавець не несе відповідальності за несанкціоновані дії третіх осіб по незаконному заволодінню персональними даними Покупця в результаті цілеспрямованих атак хакерів.

8.5. Продавець жодним чином не передає третім особам, не розголошує Персональні дані Покупця в тому числі, в комерційних цілях, крім випадків, зазначених у п. 8.3. даного Договору.

8.6. Продавець повідомляє Покупця про своє право надання інформації про Персональні дані Покупця на запити правоохоронних/державних органів, в передбачених законом випадках, а також у випадках виявлення в діях Покупця ознак шахрайства чи іншого злочину при використанні Сайту.

9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1.Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на Сайті та придбаних у Продавця.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

9.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та положень даногоДоговору.

9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

9.5. Сайт функціонує за принципом «як є» без будь-яких гарантій будь-якого роду по відношенню до функціонування та роботиСайту. Інформація на Сайті може змінюватися Продавцем без обмеження. Не залежно від змін на Сайті щодо вартості, асортименту Товару, термінів доставки, раніше оформлені Замовлення виконуються на умовах, що діяли на момент їх оформленняПокупцем на Сайті.

10.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. ІНШІ УМОВИ

10.1. Прийняттям оферти (акцептом договору) шляхом здійснення Покупцем дій, вказаних в розділі 2 цього

Договору, Покупець підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений, повністю їх розуміє, приймає тавважає розумними та прийнятними для Покупця.

10.2. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та публікації на Сайті і діє безстроково або до затвердження Продавцем його нової редакції.

10.3. Всі спори, що виникають в процесі виконання Договору вирішуються у претензійному порядку. Вирішення спорів у претензійному порядку є обов’язковим. В разі неможливості вирішення спору, спір передається до суду за юридичною адресою Продавця.

10.4. Сторони погоджуються, що Договір може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення оновленого тексту Договору, асортименту, ціни на Товар в мережі Інтернет за адресою www.alisandra.com.ua.

 

Договір затверджено:

Продавець

ФОП Козміна Алла Василівна

11 листопада 2019 р.

Scroll Up

Перезвоните мне!


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/alisand/alisandra.com.ua/www/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/alisand/alisandra.com.ua/www/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/alisand/a...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/alisand/alisandra.com.ua/www/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52